Навчальні килимки для 1-4 класу | Математика | Англійська мова | Українська мова

31 марта 2021


Навчальні килимки з англійської, української мов та математики – це правила, формули, актуальні приклади та поняття за весь період навчання у початковій школі з цих дисциплін, уміщені в 3 окремі планшети-підказки! На килимках знаходиться найважливіша інформація для учнів по предметах, яку потрібно запам’ятати. Їхня ціль – допомогти дитині вивчити складний матеріал та бути перед очима, коли необхідна підказка. Підходять для навчання по програмі Нова Українська Школа (НУШ).

Матова ламінація.

Розмір 420х297мм

Килимок навчальний Математика 1-4 клас А3 формату (420х297 мм)
Килимок навчальний Математика 1-4 клас А3 формату (420х297 мм):
- Числа
- Знаки порівняння
- Склад числа
- Одиниці вимірювання
- Прийоми усних обчислень
- Назви чисел у математичних діях
- Розв'язуємо рівняння
- Порядок дій у виразах
- Знаки додавання
- Розв'язуємо задачі
- Додавання та віднімання у стовпчик
- Закони додавання
- Таблиця множення
- Ознаки подільності чисел
- Закони множення та ділення
- Множення та ділення у стовпчик
- Геометричні фігури
- Площа та периметр багатокутника
- Частини цілого та дроби
- Задачі на обчислення швидкості, відстані та часу

Килимок навчальний Українська мова 1-4 клас А3 формату (420х297 мм)
Килимок навчальний Українська мова 1-4 клас А3 формату (420х297 мм):
- Українська абетка
- Звуки
- Умовні позначення звуків
- Звукова схема слова
- Правила поділу на склади
- Звуко-буквений аналіз слова
- Поділ слів для переносу
- Будова слова
- Частини мови
- Відмінювання
- Члени речення
- Велика літера
- Чергування звуків
- Префікси роз-, без-
- Правопис префіксів з-, с-
- Вживання апострофа
- Ненаголошені голосні у корені И та Е
- Правопис особових закінчень дієслів (та належність їх до дієвідміни)

Килимок навчальний Англійська мова 1-4 клас А3 формату (420х297 мм)
Килимок навчальний Англійська мова 1-4 клас А3 формату (420х297 мм):
- Англійська абетка
- Займенники
- Числівники
- Ступені порівняння прикметників
- Слова, що позначають кількість
- Утворення множини іменників
- Дієслово to be у теперішньому і минулому часі
- Питальні слова
- Прислівники
- Пори року та місяці
- Дні тижня
- Irregular Verbs Неправильні дієслова в англійській мові
- Часи в англійській мові